Wymiana pokrycia dachu i wykonanie komina systemowego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 3a w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 631615 I

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA Garncarska 3a

Dach Garncarska 3a – kosztorys ofertowy

Wymiana pokrycia dachu i wykonanie komina systemowego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 3a w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 618003

SIWZ remont dachu

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA Garncarska 3a

Dach Garncarska 3a – kosztorys ofertowy