Usuwanie rozlewisk oraz czyszczenie studni chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie nr 608800

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

wykaz studni do czyszczenia w 2019