Remont miejsca pamięci położonego przy ul. 27 Grudnia w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenia- remont pomnika

Ogłoszenie i formularze i wzór umowy

Kosztorys ofertowy