Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

WYJAŚNIENIE DO SIWZ NA KONTENERY KP 5 I KP 7

Ogłoszenie nr 612321

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia