Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nawiewnikami oraz obróbkami ościeży w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 620720

SIWZ

STWiORB

Kosztorys ofertowy