Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych posypywarek SAND 600 (rok produkcji 2019 rok) do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy I

Wzór umowy