Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie nr 614011

SIWZ

OPZ I

FormularzcenowyZałączniknr 2A

Wykaz koszy ulicznych

Wykaz miejsc do sprzątania