Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Łasaka 46 w Warszawie w przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy projekt przyłącza Łasaka 46

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie