Wykonanie prac porządkowych na terenie parkingów PKP: Gocław, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i druki

Opis przeedmiotu zamówienia

Wzór umowy