Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

wzór umowy

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie