Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.

Ogłoszenie Ochrona mienia na targowisku

SIWZ ochrona BAZAR 2021

Informacja z otwarcia ofert Ochrona mienia

Informacja o wyborze oferty Ochrona targowiska