Dostawa fabrycznie nowych rękawic roboczych dla osób odpracowujących prace społecznie użyteczne - do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy III

Umowa-wzór