Wykonanie metodą alpinistyczną wycinki 3 drzew na terenie placu zabaw przy ul. Izbickiej w Warszawie – zgodnie z Decyzją Nr 1190/2021 Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Informacja o wyborze oferty wycinka

Ogłoszenie

Decyzja na wycinkę drzew

Formularz ofertowy

Umowa-wzór