Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1,2,3

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

Formularz-cenowy

Formularz ofertowy

OPZ Załącznik nr 1na 2021r.

OPZ załącznik nr 2

OPZ załącznik nr 3