Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 i ul. Kresowej 33 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty monitoring budynków

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 i ul. Kresowej 33 w Warszawie.

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

załącznik nr 4 – Wzór umowy