Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie w instalację klimatyzacji.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik Nr 3 – doświadczenie

wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie w instalację klimatyzacji.

Ogłoszenie

załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik Nr 3 – doświadczenie

wzór umowy