Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów do wykonania remontów instalacji wod-kan w budynkach użytkowych- do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Umowa-wzór