Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem dla budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Patriotów 50, ul. Bambusowej 5, ul. Bambusowej 7 a,b,c,d.

Informacja o wyborze oferty – wiata śmietnikowa

Ogloszenie z załacznikami

Kosztorys ofertowy

opis przedmiotu zamówienia

Rysunek wiaty

Wzór umowy

Zdjęcie