Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

wzór umowy