Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem tarcicy - desek o długości od 2,5 do 3,5 m w ilości 20m3 do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Umowa-wzór