Wymiana otła bezklasowego na ekologiczny oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Bambusowej 5 w lokalu nr. 3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 642069 Bambusowa 5 m 3

SIWZ Budowa instalacji gazu

Kosztorys ofertowy c.o.

PRZEDMIAR BAMBUSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

r2

r3

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

stoirb gaz BAMBUSOWA

STRONA TYTULOWA

warunki bambusowa