Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych - do magazynów ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Formularz cenowy materiałów

Umowa-wzór