Zakup, dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – doświadczenie