Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych komputerów biurowych typu All In One Opti Plex 5260 do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ZAKUP KOMPUTERÓW

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

wzórumowy