Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Widocznej 101 m 5 w Warszawie.

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

Załącznik nr 3 uprawnienia