Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 50 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 620570

SIWZ

Opis przedmiotu zam patriotów 50 dachZałącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DACH PATRIOTÓW 50

Kosztorys ofertrowy