Wymiana pieca na piec Ferroli oraz remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 621497

SIWZ

Opis techniczny

STWiORB

Kosztorys ofertowy