Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z załącznikami

Załącznik nr 1 – Zakres konserwacji

Załącznik nr 2 – Budynki mieszkalne

Załącznik nr 2A – Lokale użytkowe

Załacznik nr 2B – Lokale użytkowe (siedziba Zamawiajacego)

Wzór umowy