Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie – zgodnie z dokumentacją projektową.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 623295

SIWZ

Specyfikacja techniczna_IS

STWiOR

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Patriotów 141 remont rob_elektryka

REMONT_CO_ks Patriotów kosztorys

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Instalacje c.o.:

CO-01

CO-02

CO-03

CO-04

Instalacja elektryczna:

IE_Opis techniczny

01_IE_S01_SZ

02_IE_RU1

03_IE_R00

04_IE_S02_U1.RM

05_IE_S03_U1.RM

06_IE_S04_U1.RM

07_IE_S05_U1.RM

08_IE_S06_U1.RM

09_IE_S07_U1.RM

IE_Opis techniczny

Mapy:

IS-00

Instalacja wody:

W-01

W-02

W-03

W-04

ZC-01

19-095 PBW

BIOZ

STWiOR