Remont instalacji c.o., wymiana urządzenia grzewczego na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy Włókienniczej 64/66 m 8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Wzór umowy