Zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

wzórumowy