Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku Żegańskiej 1A, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3, monitorowanie sygnału zainstalowanego przy ul. Korkowej 87 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.

OGŁOSZENIE Ochrona mienia na 2020 r

SIWZ ochrona 2020 ROK

Protokół z otwarcia Ochrona

Informacja o wyborze Ochrona

Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE Ochrona mienia na 2020 r

SIWZ ochrona 2020 ROK

Protokół z otwarcia Ochrona mienia

Unieważnienie postępowania Ochrona mienia