Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Garncarska 5 m 3, ul. Garncarskiej 23 m 1, ul. Patriotów 49 m 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – uprawnienia

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy