Remont pustostanu – lokalu nr 152 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 7A w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 511395

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – wod-kan