prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Zakres konserwacji

Wzór umowy

Wykaz budynków