Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarecia ofert

Ogłoszenie nr 513128

SIWZ Przegląd kominów na rok 2020

HARMON 2020R kominy

Kosztorys ofertowy budynki mieszkalne

Kosztorys ofertowy siedziba ZGN