Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Odpowiedź na pismo z dnia 7.01.2019r.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie nr 661864

SIWZ

OPZ

FormularzcenowyZałączniknr 2A