Zakup i dostawa licencji Windows Server CAL 2019 per Device oraz Windows Server Standard 2019 do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

wzór umowy