Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

OGŁOSZENIE Sprzątanie placów zabaw

SIWZ Sprzątanie placów zabaw

Opis przedmiotu zamówienia Sprzątanie placów zabaw

Protokół z otwarcia ofert Sprzątanie placów zabaw

Informacja o wyborze oferty Place zabaw