Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ I

Ogłoszenie nr 635398

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz koszy ulicznych

Wykaz terenów do sprzątania

FormularzcenowyZałączniknr 2A