Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 634577

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia