Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE MONITORING ŚRODOWISKA

SIWZ Utrzymanie czystości w Dzielnicy Wawer 2019 rok

Opis przedmiotu zamówienia sprzątanie i monitoring środowiska

Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2019 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Ogłoszenie Serwis samochodów słuzbowych

WZÓR Umowa – Serwis Samochodów 2019

informacja SERWIS SAMOCHODÓW 2019