Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wybór oferty – tabela

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 662213

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia