Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządkuna na terenie całego targowiska, dozorowaniu na terenu i obiektów targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie oraz sprzedaży biletów jednodniowych na stanowiska do handlu.