Remont pustostanu – lokalu nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Siennej 43A w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 511870

SIWZ Remont pustostanu

opis przedmiotu zamówienia -Sienna 43A m. 14

STWIORB

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – wod-kan