Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.

OGŁOSZENIE BAZAR Ochrona mienia na 2020 r

SIWZ ochrona BAZAR 2020 ROK

Protokół z otwarcia ochrona

Informacja o wyborze oferty ochrona