Remont pomieszczeń na potrzeby organizacji miejsc aktywności społecznej w budynku użytkowym przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i kosztorysem.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie I

opis przed zamówienia

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne

wzór umowy