Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. pieców Koza AB z wysuwanym popielnikiem do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy