Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych na targowisku Falenica przy ul Trocinowej 1, na placach zabaw i parkingach oraz w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Wzór umowy

Zakres konserwacji – budynki i lokale mieszkalne

Zakres konserwacji – lokale użytkowe

Zakres konserwacji – place zabaw i parkingi

Zakres konserwacji – targiowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków użytkowych

Załącznik nr 2A – wykaz lokali i instalacji targowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2B – wykaz lokali użytkowych użytkowanych przez ZGN

Załącznik nr 2C – Wykaz budynków mieszkalnych

Załącznik nr 2D – wykaz obiektów – place zabaw i parkingi