Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem tarcicy – desek o długości od 3 do 5 m w ilości 18m3 do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa-wzór